071 - 4033397 info@jonkerenzn.nl

Werkwijze Jonker

Duurzaamheid komt in alle aspecten van onze bedrijfsvoering naar voren. Zo maken wij gebruik van de modernste machines met minimale emissie uitstoot. We beschikken over elektrisch materieel en handgereedschap, daarnaast beschikken we ook over een radiografische klepelmaaier.

Binnen ons bedrijf geldt dat we zo weinig mogelijk gebruik maken van meststoffen en of onnatuurlijke bodemverbeteraars. We kiezen voor ecologische verantwoorde materialen en gebruiken alleen bestrijdingsmiddelen waar dat noodzakelijk is.

Onze werkwijze is erop gericht om het ontstaan van groenafval bij de bron aan te pakken. Onder meer door onze onderhoudswerkzaamheden zo frequent mogelijk uit te voeren. Er wordt al heel veel groei van ongewenste kruiden voorkomen. Voor al onze groenrestproducten wordt gestreefd naar maximale materiaalterugwinning en een minimale impact op het milieu. Onze groenrestproducten worden vrijwel geheel verwerkt tot compost (hergebruik) of in het geval van houtproducten worden deze verwerkt in de spaanplaatindustrie (recycling) of in de biomassa (energie).

CO2-prestatieladder

De doelstelling om CO2 emissie te reduceren binnen Jonker is het realiseren van een besparing van 7,5% op onze totale CO2 emissie in 2023 ten opzichte van het jaar 2018. Klik hier voor verdere informatie over ons CO2 beleid en certificaat.

» Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen komt dagelijks terug in onze bedrijfsvoering. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de mens en het milieu. Deze aspecten op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied zijn stevig verankerd binnen ons bedrijf en gewaardeerd met een certificaat.

» MVO Verslag

Bedrijfspand

Ons bedrijf is 100% zelfvoorzienend wat betreft elektriciteit middels pv-panelen en warmtepompen voor koeling en verwarming. Verder is ons pand uitgevoerd met Ledverlichting en zijn laadpalen aanwezig voor onze elektrische voertuigen.

Kies voor duurzaam groenbeheer met J. Jonker & Zn

Zoekt u een betrouwbare partner voor de aanleg en onderhoud van uw groenvoorzieningen? Wij bieden een totaalpakket aan diensten, waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan.

Certificeringen

MVO Prestatieladder VCA FSC TUV Nederland VCA TUV Nederland ISO 9001 TUV Nederland ISO 14001 TUV Nederland CO2 Prestatieladder TUV Nederland Groenkeur Boomverzorging TUV Nederland Groenkeur Groenvoorziening

©2024 J. Jonker & Zn Privacy

Webontwikkeling: 2nd Chapter