071 - 4033397 info@jonkerenzn.nl

J. Jonker en Zonen is sinds 2013 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Per november 2017 zijn we gecertificeerd op niveau 5. Klik hier voor de site van SKAO.

Klik hier voor ons co2-certificaat

De doelstelling van firma J. Jonker en Zonen is het energieverbruik in 2023 te reduceren met 7,5% (per productie eenheid) ten opzichte van het referentiejaar 2018 (6% in scope 1 en 1,5% in scope 2). Voor 2023 (schatting) is de CO2 uitstoot 624,3 ton (2022: 604,6 ton definitief). De genormaliseerde CO2 uitstoot bedraagt respectievelijk 4,09 ton en 4,06 ton per productie eenheid. J. Jonker en Zonen heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese Norm EN 50001, waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

J. Jonker en Zonen heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese Norm EN 50001, waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

  • Analyseren (Inzicht in onze CO2 – uitstoot)
  • Besparen (CO2 – Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)
  • Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern)
  • Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie)

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers, het behalen van onze reductiedoelstellingen en het informeren en stimuleren van andere belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.

Aan externe belanghebbenden wordt via onze website de reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de CO2-footprint en actuele emissie-inventaris beschikbaar. Middels het contactformulier kunt u zelf suggesties aandragen voor nog andere reductiemaatregelen.

Voor scope 3 is een ketenanalyse opgesteld aangaande het groenafval van J. Jonker en Zn. Het groenafval en snoeihout dat J. Jonker en Zn in 2022 heeft aangeboden voor opwerking tot compost en biomassa is benut voor duurzame energieproductie. Hiermee is gedurende 2022 totaal 250 ton CO2-uitstoot in de keten voorkomen.

Klik hier voor onze ketenanalyse

A. Analyseren (Inzicht in onze CO2 – uitstoot):
1.A, 2.A, 3.A, 4.A
CO2 footprint 2012 (herberekend)
CO2 footprint 2013
CO2 footprint 2014
CO2 footprint 2015
CO2 footprint 2016
CO2 footprint 2017
CO2 footprint 2018
CO2 footprint 2019
CO2 footprint 2020
CO2 footprint 2021
CO2 footprint 2022
CO2 footprint 2023 (schatting)

B. Besparen (CO2 – Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren):
3.B1, 3.B2 > Doelstellingen scope 1 en 2 (energiemanagementplan).

C. Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern):
3.C2 > Communicatieplan

D. Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie):
4.D.1 > Deelname aan sectorinitiatief ‘Sturen op Co2‘ van branchevereniging Cumela

Kies voor duurzaam groenbeheer met J. Jonker & Zn

Zoekt u een betrouwbare partner voor de aanleg en onderhoud van uw groenvoorzieningen? Wij bieden een totaalpakket aan diensten, waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan.

Certificeringen

MVO Prestatieladder VCA FSC TUV Nederland VCA TUV Nederland ISO 9001 TUV Nederland ISO 14001 TUV Nederland CO2 Prestatieladder TUV Nederland Groenkeur Boomverzorging TUV Nederland Groenkeur Groenvoorziening

©2024 J. Jonker & Zn Privacy

Webontwikkeling: 2nd Chapter