071 - 4033397 info@jonkerenzn.nl
Terug naar projecten

Onderhoud watergangen

Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle watergangen goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor zowel de afvoer als voor de aanvoer van water, maar ook speelt Flora en Fauna hierbij een belangrijke rol. Jonker zorgt ervoor dat de watergangen jaarlijks op 1 november voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de waterschappen.

Naast het reguliere onderhoud van watergangen is Jonker een specialist in het bestrijden van exoten (Grote Waternavel, Waterteunisbloem, enz.) Door de sterk woekerende groei belemmert de aanwezigheid van exoten de doorstroming van de watergangen. Bovendien ontstaat er door de aanwezigheid van exoten zuurstofgebrek in het water en worden andere planten verdrongen. Hierdoor vormen ze een bedreiging voor het overige waterleven.

Foto's

Certificeringen